SOALAN LAZIM

Untuk memasuki program ini, anda boleh memohon melalui Bahagian Akademik UPSI.

Sila rujuk kepada pejabat fakulti atau sila lihat papan maklumat untuk penasihat akademik pelajar.

Buku Panduan Panduan Akademik mengandungi contoh kursus dan rancangan kurikulum.

Pendaftaran mestilah dibuat pada hari pertama setiap semester.

Ya, pendaftaran boleh dilakukan di mana fakulti hanya akan memberikan slip jadual. Keputusan peperiksaan akan diberikan selepas semua yuran dan denda tertunggak telah diselesaikan.