April 2023

iMARAH rAMADHAN "PEMBANGUNAN INSAN MADANI"

Program agihan juadah berbuka puasa kepada mahasiswa/i Fakulti Teknikal dan Vokasional yang telah diketuai Majlis Perwakilan Pelajar Fakulti Teknikal dan Vokasional Sidang 2022/2023, saudara Muhammad Idzwan bin Ibrahim dan Mohamad Ikhwan bin Ramli.
Jutaan terima kasih kepada En Mohd Syahir bin Shahuddin yang banyak membantu dalam menjayakan program ini.
Tidak dilupakan juga ucapan penghargaan dan terima kasih kepada barisan staf FTV, sukarelawan FTV yang terdiri daripada Persatuan Keluarga & Sains Konsumer (FaCSA), Persatuan Mahasiswa Teknologi Kejuruteraan (PERMATEK) & Persatuan Mahasiswa Sains Pertanian (PERSSAP).