Dr. Mohd Azlan bin Mohammad Husain

DEKAN

Prof. Madya Dr. Zaliza binti Hanapi

Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa

Dr. Mohd Firdaus bin Mustaffa Kamal

Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi

Dr. Faizah binti Abu Kassim

Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni

En. Zahrullail bin Ahmad

Timbalan Pendaftar N48

Dr. Norhanizan binti Usaizan

Ketua Jabatan Sains Pertanian

Dr. Zahidah binti Ab Latif

Ketua Jabatan Keluarga dan Sains Konsumer

Dr. Nurul Nazirah binti Mohd Imam Ma'arof

Memangku Tugas Ketua Jabatan Teknologi Kejuruteraan