Dr. Mohd Azlan bin Mohammad Husain

DEKAN FAKULTI TEKNIKAL DAN VOKASIONAL

Prof. Madya Dr. Zaliza binti Hanapi

Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa

Dr. Mohd Firdaus bin Mustaffa Kamal

Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi

Dr. Suriani binti Mohamed

Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni

En. Ahmad Tarmizi bin Al Shaari

Timbalan Pendaftar N48

Dr. Norhanizan binti Usaizan

Ketua Jabatan Sains Pertanian

Dr. Zahidah binti Ab Latif

Ketua Jabatan Keluarga dan Sains Konsumer

Ts. Dr. Tang Jing Rui

Ketua Jabatan Teknologi Kejuruteraan