JABATAN

Jabatan adalah sebahagian atau cabang dari suatu organisasi yang besar yang mempunyai tanggungjawab dan fungsi yang spesifik. Dalam pengurusan Fakulti Teknikal dan Vokasional (FTV), jabatan terbahagi kepada tiga jabatan yang terlibat menguruskan pegerakan pelajar dibawah seliaan FTV iaitu :