VISI

Menjadi fakulti yang cemerlang dalam kepimpinan Pendidikan Teknikal dan Vokasional untuk melahirkan generasi pendidikan dan profesional yang peka, berwibawa dalam menerajui pendidikan masa hadapan.

MISI

Menjana dan menatar ilmu Pendidikan Teknikal dan Vokasional menerusi pengajaran, penyelidikan, perunding dan khidmat masyarakat dalm konteks pembangunan isan untuk mencapai visi universiti.