PERUNDINGAN

Perundingan kajian adalah melihat daripada nilai sesuatu perkara yang dirundingkan bagaimana ia berfungsi dalam suatu matlamat pihak yang terlibat di kalangan orang awam. Berikut merupakan senarai perundingan kajian:

Klik sini untuk muat turun