International Innovation in Technical and Vocational Education and Training 2020 (INNOTVET2020)

Sukacitanya dimaklumkan bahawa pertandingan International Innovation in Technical and Vocational Education and Training 2020 (INNOTVET2020) akan diteruskan secara atas talian. Butiran pertandingan adalah seperti berikut:

Mod pertandingan : Secara atas talian (ONLINE)

Tarikh akhir penghantaran video, poster dan abstrak : 15hb September 2020

Tarikh sesi Q&A (ONLINE) : 30hb September 2020 (Rabu)

Tarikh perasmian dan pengumuman pemenang: 1hb Oktober 2020 (Khamis)